TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TUYÊN QUANG

Ngày đăng: 29/11/2010 08:39
Lượt xem: 214
Mặc định Cỡ chữ

Trung tâm Giới thiệu việc làm Tuyên Quang được thành lập năm 1994 mới đầu có tên là Trung tâm Xúc tiến việc làm Tuyên Quang.......

I. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Tuyên Quang

Trung tâm Giới thiệu việc làm Tuyên Quang được thành lập năm 1994 mới đầu có tên là Trung tâm Xúc tiến việc làm Tuyên Quang, tới năm 1997 được thành lập lại và đổi tên thành Trung tâm dịch vụ việc làm Tuyên Quang.

Căn cứ Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm, Thông tư số 20/2005/TT-Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP. Ngày 29/6/2006 Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ra Quyết định số: 29/2006/QĐ-UB về việc phê duyệt đề án chức năng nhiệm vụ và đổi tên Trung tâm Dịch vụ việc làm Tuyên Quang thành Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và xã hội Tuyên Quang.

Căn cứ Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của chính phủ về quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm

Theo đề nghị của sở Lao động – Thương binh và xã hội tại tờ trình số 623/TTr- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 30/5/2014 và đề nghị của sở nội vụ tại tờ trình số 71/TTr-SNV ngày 23/4/2014 về việc đổi tên Trung tâm giới thiệu việc làm thành Trung tâm dịch vụ việc làm; quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ việc làm.

Như vậy kể từ khi thành lập năm 1994 đến nay Trung tâm dịch vụ việc làm Tuyên Quang đã 3 lần đổi tên và đến nay là Trung tâm dịch vụ việc làm Tuyên Quang.

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Về chức năng:

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Tuyên Quang ( sau đây gọi tắt là Trung Tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Tuyên Quang; có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng; có chức năng tổ chức thực hiện các dịch vujlieen quan đến việc làm, dạy nghề; cá chính sách liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động; chính sách bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động theo quy định của pháp luật

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Lao động – Thương binh và xa hội;đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của bộ Lao động – Thương binh và xã hội

2. Nhiệm vụ của Trung tâm dịch vụ việc làm:

Hoạt động tư vấn, bao gồm : tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng, về kỹ năng thi tuyển, về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước; tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm; tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm: Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động; cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động; giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

Tổ chức đào tọa,tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

Thực hiện chương trình, dự án về việc làm.

Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật

Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Quyền hạn:

-  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nhu cầu công việc, Trung tâm được tuyển dụng theo hình thức giao kết hợp đồng lao động (ngoài chỉ tiêu biên chế) theo quy định của pháp luật.

- Được ký kết các hợp đồng cung ứng lao động, giới thiệu việc làm và dạy nghề, học nghề. Khai thác các thông tin về lao động, việc làm và dạy nghề từ cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức.

- Được thu phí giới thiệu việc làm và thu học phí theo quy định của pháp luật.

- Chủ động quản lý và sử dụng các nguồn tài chính theo quy định hiện hành về chế độ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu và được miễn giảm thuế theo quy định của pháp luật.

4. Về cơ sở vật chất:

Trung tâm Dịch vụ việc làm Tuyên Quang hiện có trụ sở làm việc chính tại  số 170, đường Phạm Văn Đồng, tổ 3 phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang với các Phòng Hành chính - Tổng hợp; Tư vấn, giới thiệu việc làm và Phòng bảo hiểm thất nghiệp.

Website: Vltuyenquang.Vieclamtuyenquang.gov.vn 

               Vieclamtuyenquang.net

Trung tâm Dịch vụ việc làm Tuyên Quang có hệ thống máy  chủ vi tính nối mạng Internet với 20 máy trạm phục vụ cho hoạt động Thông tin thị trường lao động, Tư vấn giới thiệu việc làm, Tư vấn quan hệ lao động và dạy nghề; các trang thiết bị để dạy thực hành các nghề như may công nghiệp, cơ khí, sửa chữa điện tử, điện lạnh, sửa chữa xe máy, vi tính, nấu ăn,... tương đối hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại và các thiết bị văn phòng khác với tổng trị giá 2 tỷ đồng, có khả năng đáp ứng yêu cầu hoạt động của Trung tâm trong giai đoạn hiện nay.

5. Về tổ chức bộ máy:

Hiện nay Trung tâm Dịch vụ việc làm Tuyên Quang có 19  công chức, viên chức, người lao động, trong đó có 18 người trình độ đại học và trên đại học tập trung vào các chuyên ngành như Kinh tế, luật, tin học...  ngoài ra còn hợp đồng thêm một số nhân viên. Bộ máy tổ chức của Trung tâm gồm có 03 phòng:

- Hành chính - Tổng hợp

- Tư vấn, giới thiệu việc làm

- Bảo hiểm thất nghiệp.

Hầu hết cán bộ, nhân viên nghiệp vụ của Trung tâm có kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm và đã được tập huấn về chuyên môn qua các dự án Việt - Đức, Việt - Tiệp, Việt - Mỹ, Việt - Nhật về dịch vụ việc làm; các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ của Dự án Swisscontact (Thụy Sĩ), của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của Tổng cục dạy nghề, của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, của Bộ Giáo dục và Đào tạo v.v...; Vì vậy các yêu cầu về tư vấn của người lao động, người sử dụng lao động xung quanh lĩnh vực lao động - việc làm - nghề nghiệp; thực hiện Luật lao động,... được đáp ứng một cách khá đầy đủ và thiết thực.

Mọi hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm Tuyên Quang đều đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Sở lao động thương binh và xã hội, sinh hoạt Đảng và các đoàn thể đều được sinh hoạt cùng Sở Lao động thương binh và xã hội, tuy nhiên Trung tâm vẫn có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu riêng để đảm bảo tự chủ hoạt động độc lập khi thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!