TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TUYÊN QUANG

Ngày đăng: 29/11/2010 08:39
Lượt xem: 41
Mặc định Cỡ chữ

            Trung tâm Dịch vụ việc làm Tuyên Quang được thành lập năm 1994 mới đầu có tên là Trung tâm Xúc tiến việc làm Tuyên Quang, tới năm 1997 được thành lập lại và đổi tên thành Trung tâm dịch vụ việc làm Tuyên Quang.

Căn cứ Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm, Thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 196/2013/NĐ-CP. Ngày 27/6/2014 Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ra Quyết định số: 286/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Giới thiệu việc làm Tuyên Quang thành Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và xã hội Tuyên Quang.
Trung tâm Dịch vụ việc làm Tuyên Quang do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tuyên Quang trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động toàn diện. Ngoài các nhiệm vụ chung như các Trung tâm Dịch vụ việc làm khác; Trung tâm Dịch vụ việc làm Tuyên Quang được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao thực hiện các nhiệm vụ của Ngành như sau:
a. Tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động;
b. Giới thiệu việc làm cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;
c. Thu thập, phân tích và cung ứng thông tin về thị trường lao động, bao gồm: nhu cầu tuyển lao động, nhu cầu cần việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn hoạt động của vùng và cả nước;
d. Tổ chức dạy nghề theo quy định của pháp luật và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm tư vấn, giới thiệu việc làm;
e. Tổ chức sàn giao dịch lao động;
f. Quản lý giữ gìn bảo quản tài sản, trang thiết bị của Trung tâm an toàn;
g. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định;
h. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và tỉnh giao.
            * Quyền hạn:
            -  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nhu cầu công việc, Trung tâm được tuyển dụng theo hình thức giao kết hợp đồng lao động (ngoài chỉ tiêu biên chế) theo quy định của pháp luật.
            - Được ký kết các hợp đồng cung ứng lao động, giới thiệu việc làm và dạy nghề, học nghề. Khai thác các thông tin về lao động, việc làm và dạy nghề từ cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức.
            - Được thu phí giới thiệu việc làm và thu học phí theo quy định của pháp luật.
            - Chủ động quản lý và sử dụng các nguồn tài chính theo quy định hiện hành về chế độ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu và được miễn giảm thuế theo quy định của pháp luật.
 
* Về cơ sở vật chất:
Trung tâm Dịch vụ việc làm Tuyên Quang hiện có trụ sở làm việc chính tại  Tổ 3 - Đường Phạm Văn Đồng, Phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang với các Phòng Hành chính - Tổng hợp, Tư vấn giới thiệu việc làm, Bảo hiểm thất nghiệp.
Trung tâm Dịch vụ việc làm Tuyên Quang có hệ thống máy  chủ vi tính nối mạng Internet với 20 máy trạm phục vụ cho hoạt động Thông tin thị trường lao động, Tư vấn giới thiệu việc làm, Tư vấn quan hệ lao động và dạy nghề; các trang thiết bị để dạy thực hành các nghề như may công nghiệp, cơ khí, sửa chữa điện tử, điện lạnh, sửa chữa xe máy, vi tính, nấu ăn,... tương đối hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại và các thiết bị văn phòng khác với tổng trị giá 2 tỷ đồng, có khả năng đáp ứng yêu cầu hoạt động của Trung tâm trong giai đoạn hiện nay.
* Về tổ chức bộ máy:
Hiện nay Trung tâm Giới thiệu việc làm Tuyên Quang có 19  công chức, viên chức, người lao động, trong đó có 18 người trình độ đại học và trên đại học tập trung vào các chuyên ngành như Kinh tế, luật, tin học...  ngoài ra còn hợp đồng thêm một số nhân viên. Bộ máy tổ chức của Trung tâm gồm có 03 phòng:
- Hành chính, tổng hợp
- Giới thiệu Tư vấn việc làm
- Phòng Bảo hiểm thất nghiệp.
Hầu hết cán bộ, nhân viên nghiệp vụ của Trung tâm có kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm và đã được tập huấn về chuyên môn qua các dự án Việt - Đức, Việt - Tiệp, Việt - Mỹ, Việt - Nhật về dịch vụ việc làm; các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ của Dự án Swisscontact (Thụy Sĩ), của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của Tổng cục dạy nghề, của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, của Bộ Giáo dục và Đào tạo v.v...; Vì vậy các yêu cầu về tư vấn của người lao động, người sử dụng lao động xung quanh lĩnh vực lao động - việc làm - nghề nghiệp; thực hiện Luật lao động,... được đáp ứng một cách khá đầy đủ và thiết thực.
Mọi hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm Tuyên Quang đều đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Sở lao động thương binh và xã hội, sinh hoạt Đảng và các đoàn thể đều được sinh hoạt cùng Sở Lao động thương binh và xã hội, tuy nhiên Trung tâm vẫn có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu riêng để đảm bảo tự chủ hoạt động độc lập khi thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Tệp đính kèm Tải về

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!