TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2010

Ngày đăng: 11/01/2011 03:39
Lượt xem: 1767
Mặc định Cỡ chữ

Trong năm 2010 Trung tâm Giới thiệu việc làm Tuyên Quang đã thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, dưới đây là tổng hợp số liệu đến 31/12/2010.

 

STT
Nội dung
Số lượng
1
Số người đăng ký thất nghiệp (người)
273
2
Số người nộp hồ sơ hưởng BHTN (người)
484
3
Số người có quyết định hưởngBHTN hàng tháng (người)
Tổng
468
 
Nam
< 24 tuổi
65
25-40 tuổi
85
>40 tuổi
79
 
Nữ
< 24 tuổi
57
25-40 tuổi
96
>40 tuổi
86
4
Số người có quyết định hưởng BHTN 1 lần (người)
02
5
Số người chuyển hưởng BHTN
(người)
Tổng
20
Trước khi nộp hồ sơ
20
Sau khi có quyết định hưởng
 
6
Số người nhận chuyển hưởng BHTN (người)
Tổng
211
Trước khi nộp hồ sơ
211
Sau khi có quyết định hưởng
 
7
Số người được tư vấn, GTVL
(người)
Tổng
468
Số người được tư vấn
468
Số người được GTVL
05
8
Số người được hỗ trợ học nghề (người)
0
9
Số người tạm dừng hưởng BHTN (người)
0
10
Số người chấm dứt hưởng BHTN (người)
50
11
Số người tiếp tục hưởng BHTN (người)
0
12
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo Quyết định (đồng)
Tổng
 
1.597.608.700
 
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp
 
1.597.608.700
 
Số tiền chi hỗ trợ học nghề
 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Tin cùng chuyên mục