Báo cáo kết quả thu thập thông tin thị trường lao động năm 2019

Ngày đăng: 27/12/2019 16:04
Lượt xem: 172
Mặc định Cỡ chữ

SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH TUYÊN QUANG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 291/BC-TTDVVL

Tuyên Quang, ngày 27 tháng 12 năm 2019

 

BÁO CÁO

Kết quả thu thập thông tin thị trường lao động năm 2019

 

          Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt chương trình Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020;

Thực hiện công văn số 618/CVL-KHTC ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Cục Việc làm về việc thông báo giao và điều chỉnh kinh phí chi hoạt động quản lý bảo hiểm thất nghiệp năm 2019,

Sau khi triển khai Kế hoạch số146/KH-TTDVVL ngày 17 tháng 7 năm 2019 về việc thu thập thông tin thị trường lao động năm 2019,

          Trung tâm Dịch vụ việc làm Tuyên Quang báo cáo kết quả thu thập thông tin thị trường lao động năm 2019 như sau:

 I. Thời gian, địa điểm, thành phần, phương tiện:  

- Thời gian: quý III, IV năm 2019.

- Địa điểm:

+ Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh có sử dụng nhiều lao động như: khu công nghiệp Long Bình An thành phố Tuyên Quang, cụm công nghiệp Phúc Ứng, Sơn Nam huyện Sơn Dương; cụm công nghiệp Thắng Quân huyện Yên Sơn, cụm công nghiệp Tân Thịnh huyện Chiêm Hóa, cụm công nghiệp Tân Thành huyện Hàm Yên.

+ Các khu công nghiệp, khu chế xuất có sử dụng nhiều lao động tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Quảng Ninh,

+ Các cơ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

- Thành phần: 05 người, gồm lãnh đạo Trung tâm; lãnh đạo, viên chức phòng Tư vấn, giới thiệu việc làm và nhân viên hợp đồng lao động.

- Phương tiện đi lại: xe ô tô cơ quan, xe ô tô khách, xe máy cá nhân.

II. Phương pháp:

- Thu thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Làm việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm, Ban quản lý khu công nghiệp và các đơn vị doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại các tỉnh, thành phố:  Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Dương, Quảng Ninh để thu thập về thông tin thị trường lao động; học tập kinh nghiệm các Trung tâm trong lĩnh vực xây dựng, đăng tải  báo cáo thông tin thị trường lao động.

          - Thăm quan các đơn vị doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nhiều lao động Tuyên Quang đang học tập và làm việc. Tìm hiểu về môi trường học tập, làm việc, chế độ lương, thưởng và các nội dung liên quan.

III. Kết quả:

- Nắm bắt được thực trạng sử dụng lao động của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong tỉnh, nhu cầu tuyển dụng trong thời gian tiếp theo khi mở rộng sản xuất. Đây là cơ hội tạo việc làm cho lao động tại địa phương. 

- Đã đánh giá kết quả công tác phối hợp trong việc giới thiệu và cung ứng lao động năm 2019 với Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố và triển khai công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giới thiệu và cung ứng lao động năm 2020, đề xuất các giải pháp làm cơ sở cho quá trình triển khai và tổ chức thực hiện cho những năm tiếp theo.

- Trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác và thu thập thông tin về thị trường lao động đặc biệt các ngành nghề về du lịch, dịch vụ, cơ khí, điện, điện tử, giầy da, may mặc.. là những ngành nghề phù hợp với lao động của tỉnh Tuyên Quang.

 - Thống nhất với các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài tỉnh về việc kết nối thông tin tuyển dụng, tuyển sinh nhằm tạo việc làm cho người lao động có thu nhập ổn định và tham gia học nghề theo nhu cầu của xã hội để làm căn cứ xây dựng bản tin và thông tin đầy đủ về thị trường lao động hiện nay.

- Các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được khảo sát và thu thập thông tin tại Hải Dương, Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc hiện nay có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn lao động phổ thông và lao động có tay nghề. Đây là cơ hội thuận lợi cho lao động Tuyên Quang tìm kiếm được việc làm phù hợp với bản thân, tăng thu nhập góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó giao thông đi lại thuận lợi, môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn, các chế độ lương, thưởng, phúc lợi xã hội tốt tại các doanh nghiệp sẽ thu hút được các lao động của Tuyên Quang và đáp ứng được các vị trí tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp.

- Chế độ phúc lợi tại các đơn vị, doanh nghiệp: thu nhập lương khoảng 5.500.000đ - 15.000.000 đ/tháng/người lao động, có ký túc xá, 100% người lao động được tham gia BHXH, BHYT, BHTN. thời gian làm việc đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Luật lao động, được thưởng, nghỉ các ngày lễ, tết...

(Kèm theo Biểu chi tiết nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh

của các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp)

IV. Đánh giá kết quả, giải pháp và kiến nghị:

 1. Đánh giá kêt quả:

- Qua thực tế khảo sát, thu thập thông tin thị trường lao động trong tỉnh và các tỉnh, thành phố Hải Dương, Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc đã xác định nhu cầu sử dụng lao động, tuyển sinh học nghề của các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ sở giáo dục nghề nghiệp về ngành nghề, số lượng lao động cần tuyển dụng, tuyển sinh, trình độ, mức lương, chế độ phúc lợi phù hợp với lao động tỉnh Tuyên Quang để làm cơ sở cho việc giới thiệu việc làm, học nghề cho lao động chưa có việc làm trên địa bàn tỉnh. Tạo cơ hội cho người lao động được tiếp cận đầy đủ thông tin về thị trường lao động và vị trí việc làm, học nghề trên thị trường lao động hiện nay.

- Học tập kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, thành phố trong việc khai thác, thu thập thông tin thị trường lao động, tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động cho lao động phổ thông và lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.    

- Từ thực tiễn tìm hiểu môi trường học tập và làm việc của lao động tỉnh Tuyên Quang tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn các tỉnh Hải Dương, Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc đã góp phần đánh giá đúng thực trạng thị trường lao động hiện nay. Trên cơ sở đó tiếp tục tham mưu với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện các chính sách về việc làm, học nghề cho người lao động.    

- Cán bộ được cử đi thu thập thông tin thị trường lao động tại tỉnh, thành phố đã thực hiện đúng phương châm thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tập trung nội dung vào công tác thu thập thông tin thị trường lao động trong nước và một số công ty xuất khẩu lao động, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp; công tác định hướng nghề nghiệp, tuyển sinh học nghề giúp người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên tìm được việc làm, nghề theo học phù hợp với trình độ năng lực, sức khỏe và giới tính; các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuận tiện trong việc tuyển dụng, tuyển sinh.

- Sau khi triển khai kế hoạch thu thập thông tin thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Tuyên Quang đã phối hợp với một số đơn vị doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Hải Dương, Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc thực hiện công tác tư vấn, tuyển dụng, tuyển sinh cho lao động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đáp ứng nhu cầu tìm việc làm, học nghề của người lao động.

- Từ năm 2020, hàng tháng sẽ ban hành báo cáo về thông tin thị trường lao động. Bản tin sẽ được đăng tải trên Website vieclamtuyenquang.net; vltuyenquang.vieclamvietnam.gov.vn,  báo cáo đồng gửi  phòng Lao động -Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh nhằm cung cấp thông tin tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề của các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện nay để người lao động, HSSV nắm biết thông tin và tìm kiếm được việc làm, tham gia học nghề phù hợp với bản thân.

2. Giải pháp và kiến nghị:

* Giải Pháp:

          - Thường xuyên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố   trong công tác thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động để giới thiệu và cung ứng lao động. Cử cán bộ làm công tác thông tin thị trường lao động kết nối online để doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyển dụng, phỏng vấn lao động trực tiếp; Thông tin về tình hình việc làm, thu nhập và điều kiện làm việc, chế độ an sinh xã hội của người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp tại Hải Dương, Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

          - Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các ngành, tổ chức chính trị xã hội; các xã, phường, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về nhu cầu tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề tại các đơn vị doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tiến hành thu thập thông tin..

          - Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động thông tin thị trường lao động thông qua các Phiên giao dịch việc làm lưu động, Phiên giao dịch việc làm trực tuyến và tổ chức các hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động tại các huyện, thành phố và cụm các xã, phường, thị trấn.

          * Kiến nghị:

- Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyên truyền, tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề tại các các trường, tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

          - Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm và các doanh nghiệp, các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động giao dich việc làm như: Thông tin tuyên truyền về thị trường lao động, tổ chức các Phiên giao dịch, Ngày hội việc làm lưu động, các Phiên giao dịch việc làm trực tuyến và tổ chức hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động giúp người lao động, ĐVTN, HSSV nắm biết thông tin và đến tham gia đăng ký, phỏng vấn và đi làm.

          - Đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp: Sau khi phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn, tuyển dụng lao động tại các xã, phường, thị trấn. Báo cáo kết quả tuyển dụng và tình trạng việc làm của người lao động sau khi được tuyển dụng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Trung tâm Dịch vụ việc làm) và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để có những định hướng và điều chỉnh kịp thời.

 

Trên đây là báo cáo kết quả thu thập thông tin thị trường lao động năm 2019. Trung tâm Dịch vụ việc làm Tuyên Quang trân trọng báo Cục Việc làm, Trung tâm Quốc gia Dịch vụ việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./.

 

 

Nơi nhận:

- Cục Việc làm;

- Trung tâm QGDVVL,

- Sở LĐTB&XH;

- Đ/c Lê Văn Háu - PGĐ Sở;

- Phòng Lao động - Việc làm;

- Phòng LĐTB&XH các huyện, TP;

- Các Phòng thuộc Trung tâm;

- Lưu: VT, TVGTVL.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Đức Chính

 

 

BIỂU TỔNG HỢP NHU CẦU TUYỂN DỤNG, TUYỂN SINH

CỦA CÁC DOANH NGHIÊP, CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

(Kèm theo Báo cáo  số 291 /BC-TTDVVL  ngày 27/12/2019 của Trung tâm Dịch vụ  việc làm Tuyên Quang)

ĐVT: người

STT

Tên doanh nghiệp,

cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Địa chỉ

Nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh

 

Đối tượng cần tuyển

 

Ghi chú

Lao động

có trình độ

Lao động

phổ thông

Học sinh tốt nghiệp THCS, THPT

1

Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ

Phường Vân Phú, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

260

 

 

260

 

2

Trường Cao đẳng Y dược Phú Thọ

Số 2201, đường Hùng Vương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

2900

 

 

2900

 

3

Trường Cao đẳng Công thương Phú Thọ

Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

280

 

 

280

 

4

Công ty CP cung ứng nguồn nhân lực ICO

Số 34 đường Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

1000

 

1000

 

 

5

Công ty CP nhân lực quốc tế ICO chi nhánh hà Nội

Số 34 đường Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

2000

 

2000

 

 

6

Công ty CP Giáo dục và Công nghệ TECHCO Việt Nam

Số 75 phố Dương Khuê, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

50

30

20

 

 

7

Công ty CP hệ thống học viện ngôn ngữ ICO

Số 75 phố Dương Khuê, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

55

25

30

 

 

8

Chi nhánh Hà Nội công ty CP quốc tế ICO

Số 34 đường Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

50

50

 

 

 

9

Công ty TNHH CAMMSYS Việt Nam

KCN Bá Thiện, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

1758

58

1700

 

 

10

Công ty TNHH BHFLEX VINA

KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

1860

360

1500

 

 

11

Công ty TNHH MTV Dịch vụ, Thương mại Hữu Phong

Phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

35

5

30

 

 

12

Công ty T.N.H.H TM-Xây dựng Bình Minh

Phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

53

3

50

 

 

13

Doanh nghiệp Dịch vụ thương mại Hữu Nghị

Phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

40

 

40

 

 

14

Công ty T.N.H.H Một thành viên quảng cáo Sơn Hà HD

Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

55

25

30

 

 

15

Công ty T.N.H.H Thương mại dịch vụ Ngọc Thủy HD

Phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

53

3

50

 

 

16

Công ty CP quảng cáo thương mại và dịch vụ Sơn Hà

Phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

160

10

150

 

 

17

Công ty T.N.H.H THƯƠNG MẠI CICIMART

Phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

80

 

80

 

 

18

Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Á Châu

Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

33

3

30

 

 

19

Công ty TNHH MTV VIKO

Xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

250

 

250

 

 

20

Công ty TNHH Tập đoàn Hưng Thịnh

Phường Bình Hoàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

155

5

150

 

 

21

Công ty T.N.H.H Đầu tư và Phát triển xây dựng Huy Hoàng

Phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

135

 

135

 

 

22

Công ty T.N.H.H may Hải Khanh

Phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

80

 

80

 

 

23

Hợp tác xã Hưng Thịnh

Phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

30

 

30

 

 

24

Công ty CP Tư vấn thiết kế kiến trúc nội thất EKE

Phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

30

30

 

 

 

25

Coongty CP Du thuyền 5 sao Hồng Phong

Phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

34

14

20

 

 

26

Công ty CP Du lịch quốc tế kỳ quan Hạ Long

Phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

35

5

30

 

 

27

Công ty TNHH Long Hải Ninh

Phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

40

 

40

 

 

28

Công ty CP xây dựng Hoàng Ngân QN

Phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

65

5

60

 

 

29

Công ty TNHH 1 thành viên Thương mại Hạ Long

Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

27

 

27

 

 

30

Công ty TNHH vật tư Dịu Hiền

Phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

50

30

20

 

 

31

Công ty TNHH Minh Minh

Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

60

30

30

 

 

32

Cơ sở kinh doanh Nguyễn Văn Thanh

Phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

22

2

20

 

 

33

Công ty T.N.H.H MTV Seshin VN2

Thôn Khe Xoan, xã Đội Cấn, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

400

 

400

 

 

34

 Nhà máy hợp kim sắt MIMECO Tuyên Quang

Thôn Khe Xoan, xã Đội Cấn, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

9

4

5

 

 

35

Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang

Thôn Khe Xoan, xã Đội Cấn, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

23

23

 

 

 

36

Công ty TNHH MSA YB

Thôn Khe Xoan, xã Đội Cấn, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

500

 

500

 

 

37

Công ty CP Giấy AN Hòa

Thôn Khe Xoan, xã Đội Cấn, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

56

56

 

 

 

38

Chinh nhánh công ty CP quốc tế phong Phú Tuyên Quang

Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

345

 

345

 

 

39

Công ty TNHH SungLimVina

Lô E3, Cụm công nghiệp Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

550

50

500

 

 

40

Công ty TNHH FELDSPAR

Xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

15

15

 

 

 

41

Công ty TNHH MTV Thế Tuyết

Xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

8

8

 

 

 

42

Công ty TNHH MTV Thương mại An Dương

Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

12

12

 

 

 

43

Công ty TNHH ACACIA WOODCRAFT Việt Nam

Cụm CN xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

550

50

500

 

 

Tổng

 

14.203

911

9.852

3.440

 

                 

 

Tệp đính kèm Tải về

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!