Văn hoá – Thông tin góp phần xây dựng và phát triển quê hương

Ngày đăng: 29/08/2011 03:40
Lượt xem: 2738
Mặc định Cỡ chữ

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 28/8/1945 Bác Hồ đã quyết định thành lập Bộ Thông tin tuyên truyền do đồng chí Trần Huy Liệu làm Bộ trưởng. Kể từ đây, ngày 28/8 đã trở thành ngày truyền thống của ngành văn hóa thông tin. Trong suốt 66 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, ngành văn hóa thông tin đã không ngừng phát huy vai trò, nhiệm vụ của mình và đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Kỷ niệm 66 năm truyền thống ngành văn hóa - thông tin, cùng nhìn lại những hoạt động nổi bật của ngành văn hóa - thông tin tỉnh Tuyên Quang trong những năm qua.

Những năm qua, sự nghiệp văn hoá - thông tin tỉnh Tuyên Quang đã có bước phát triển đáng khích lệ, cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động và đội ngũ cán bộ. Hệ thống thiết chế văn hóa thông tin ngày càng được củng cố, hoàn thiện: xây dựng Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Thư viện khoa học tổng hợp, các nhà văn hóa xã, phường, thị trấn…Hoạt động văn hóa thông tin có nề nếp đi vào chiều sâu, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao  đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân. Các phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng phát triển sôi nổi, rộng khắp. Nhiều hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ được tổ chức đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, thu hút đối tượng tham gia, có tác dụng tích cực trong việc tuyên truyền, giáo dục vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

 
 Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành văn hóa - thông tin

 

Công tác xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở được chú trọng, phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng, tổ dân phố văn hoá, đơn vị, công sở văn hoá, xây dựng nếp sống văn minh đô thị được các cấp các ngành triển khai thực hiện rộng rãi, đem lại hiệu quả thiết thực, đời sống văn hoá cơ sở ngày càng được cải thiện và nâng cao. Các Đội thông tin lưu động của ngành văn hoá thông tin, đã được củng cố, được quan tâm đầu tư về nhân lực, cơ sở vật chất như phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật. 6/7 huyện, thành phố có xe thông tin chuyên dụng hoạt động thường xuyên, các buổi biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền mang lại hiệu quả thiết thực, phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hoá – thông tin của cán bộ, nhân dân đồng thời truyền tải kịp thời các chủ trương, chính sách và các hoạt động về kinh tế chính trị, xã hội của Đảng bộ tỉnh, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân các thôn, bản đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác phục hồi, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng được quan tâm: Hoàn thành dự án đầu tư phục hồi, bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh; thực hiện thành công bước đầu bảo tồn, chăm sóc Cây đa Tân Trào; tổng điều tra di sản văn hóa phi vật thể một số dân tộc chính của tỉnh để đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị, gắn với phát triển kinh tế du lịch; tham mưu, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch giai đoạn 2011 - 2015...

 
 Múa cầu mùa của dân tộc Dao đỏ

 

Ngành cũng đã chỉ đạo các đơn vị, phối hợp với các huyện thành phố phục hồi, tổ chức nhiều lễ hội truyền thống nhằm phục vụ nhu cầu đời sống cho nhân dân và bảo tồn giá trị văn hoá địa phương như: Lễ hội Lồng Tông dân tộc Tày huyện Chiêm Hóa, Lễ hội Động Tiên huyện Hàm Yên, Lễ hội Đền Hạ thành phố Tuyên Quang… Cùng với các hoạt động trên, ngành đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, quảng cáo, kinh doanh dịch vụ văn hóa đã góp phần giảm tệ nạn xã hội, đưa hoạt động văn hóa thông tin của tỉnh từng bước vào nề nếp, lành mạnh.

Công tác văn hoá thông tin ở mỗi thời kỳ có một yêu cầu khác nhau, tổ chức ngành văn hoá thông tin của tỉnh cũng trải qua nhiều tên gọi khác nhau để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, nhưng  ngày 28 tháng 8 hàng năm vẫn là ngày truyền thống của ngành văn hoá và thông tin. Phát huy truyền thống 66 năm qua, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của ngành văn hoá – thông tin nêu cao tinh thần đoàn kết, trên dưới một lòng, chủ động sáng tạo trong công tác tổ chức các hoạt động văn hóa thông tin, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, lập lại trật tự, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Tuyên Quang thân thiện, mến khách, văn minh lịch sự, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam.

 

Ngọc Chiến

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Tin cùng chuyên mục