Báo cáo kết quả giải quyết lao động việc làm tháng 11năm 2011

Ngày đăng: 24/11/2011 07:42
Lượt xem: 3228
Mặc định Cỡ chữ

Theo báo cáo của Sở Lao động trong tháng 11/2011 kết quả giải quyết lao động việc làm như sau:

 

Giải quyết việc làm trong các ngành kinh tế tại tỉnh cho 1.003 lao động đưa tổng số lao động làm việc trong các ngành kinh tế tại tỉnh từ đầu năm đến nay là 11.953 lao động đạt 103,94% kế hoạch; lao động đi làm việc ở nước ngoài 62 lao động đưa tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài từ đầu năm đến nay 468 lao động đạt 93,60% kế hoạch; Lao động đi làm việc tại các tỉnh, thành phố trong nước 728 lao động đưa tổng số đi làm việc tại các tỉnh, thành phố trong nước từ đầu năm đến nay là 4.853 lao động đạt 121,3% kế hoạch. Vốn vay quỹ Quốc gia giải quyết việc làm đã phê duyệt cho vay 1.095 triệu đồng, đưa tổng số vốn vay từ đầu năm đến nay là 16.939 triệu đồng đạt 86,87% kế hoạch; hướng dẫn người lao động làm hồ sơ đăng ký học tiếng Hàn đợt 1 năm 2011.
   
     Hoàn thành nhập thông tin biến động tại các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh vào phần mềm cơ sở dữ liệu thị trường lao động; Tổng hợp, báo cáo Bộ Lao Động TB và XH kết quả điều tra thực trạng sử dụng và nhu cầu lao động trong các doanh nghiệp năm 2011
   
 Tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và lớp huấn luyện công tác An toàn – VSLĐ tại Doanh nghiệp.
   
 Tư vấn về việc làm cho 470 lao động tại Huyện, Thành phố; cung cấp 15 lượt thông tin về thị trường lao động việc làm, Xuất khẩu lao động và chính sách về bảo hiểm thất nghiệp trên trang Web và đài truyền thanh – truyền hình tỉnh.

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!