BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Ngày đăng: 29/12/2011 10:02
Lượt xem: 1346
Mặc định Cỡ chữ

Tình hình thực hiện chính sác bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm Tuyên Quang trong năm 2011 như sau:

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
 NĂM 2011
                                                                                                                                                       

STT
Nội dung
Số lượng
1
Số người đăng ký thất nghiệp (người)
430
2
Số người nộp hồ sơ hưởng BHTN (người)
857
3
Số người có quyết định hưởngBHTN hàng tháng (người)
Tổng
815
 
Nam
< 24 tuổi
121
25-40 tuổi
161
>40 tuổi
62
 
Nữ
< 24 tuổi
164
25-40 tuổi
226
>40 tuổi
81
4
Số người có quyết định hưởng BHTN 1 lần (người)
0
5
Số người chuyển hưởng BHTN (người)
Tổng
4
Trước khi nộp hồ sơ
1
Sau khi có quyết định hưởng
3
6
Số người nhận chuyển hưởng BHTN (người)
Tổng
487
Trước khi nộp hồ sơ
482
Sau khi có quyết định hưởng
5
7
Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm
(người)
Tổng
815
Số người được tư vấn
815
Số người được GTVL
0
8
Số người được hỗ trợ học nghề (người)
01
9
Số người tạm dừng hưởng BHTN (người)
0
10
Số người chấm dứt hưởng BHTN (người)
45
11
Số người tiếp tục hưởng BHTN (người)
0
12
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo Quyết định (đồng)
Tổng
2.926.838.300
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp
2.925.338.300
Số tiền chi hỗ trợ học nghề
1.500.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Số người nhận chuyển hưởng BHTN (người): 487, trong đó:
- Bình Dương: 343;                                                             - Đồng Nai: 32;
- Thành phố Hồ Chí Minh: 61;                                               - Vĩnh Phúc: 12;
- Hà Nội: 07;                                                                       - Bắc Ninh: 09;
- Hải Phòng: 15;                                                                  - Hải Dương: 01;
- Phú Thọ: 02;                                                                     - Gia Lai: 01;
- Đà Nẵng: 01;                                                                     - Yên Bái: 01;
- Ninh Bình: 01.                                                                    - Vũng Tàu: 01;

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Tin cùng chuyên mục