Báo cáo công tác lao động việc làm, đào tạo nghề năm 2011

Ngày đăng: 29/12/2011 10:06
Lượt xem: 111
Mặc định Cỡ chữ

Theo Sở Lao động Thương binh và xã hội thực hiện công tác lao động việc làm và đào tạo nghề năm 2011 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2011 như sau:

 

-Xây dựng Chương trình Lao động - Việc làm tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015 trình UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố xây dựng Chương trình Lao động - Việc làm giai đoạn 2011 - 2015, đến nay có 4/7 huyện, thành phố đã có quyết định phê duyệt. 
- Tổ chức thực hiện điều tra thực trạng sử dụng và nhu cầu lao động trong các doanh nghiệp; điều tra thu thập, xử lý thông tin cơ sở dữ liệu thị trường lao động năm 2011 trên phạm vi toàn tỉnh.
- Giải quyết việc làm cho 18.122 lao động, đạt 113,26% kế hoạch. Trong đó:Lao động làm việc tại tỉnh: 12.652 lao động, đạt 110/% kế hoạch;Lao động đi làm việc tại các tỉnh, thành phố: 4.956 lao động, đạt 123,9% kế hoạch;Xuất khẩu lao động: 514 lao động, đạt 102,8%. Đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện vốn vay Quỹ quốc gia giải quyết việc làm. Kết quả đã phê duyệt cho vay 19.500 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.
- Trung tâm Giới thiệu việc làm, UBND các huyện, thành phố thực hiện chính sách đối với lao động đi làm việc tại Libya về nước trước thời hạn theo chỉ đạo của Bộ Lao động TB và XH và UBND tỉnh.
          - Hướng dẫn các huyện, thành phố, các đơn vị và các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động -Phòng chống cháy nổ lần thứ 13 năm 2011; chủ trì, phối hợp cùng Sở Y tế, Công an tỉnh tổ chức kiểm tra công tác An toàn vệ sinh lao động tại 15 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xây dựng Chương trình An toàn - Vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 trình UBND tỉnh phê duyệt. Phối hợp cùng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức 15 lớp huấn luyện công tác An toàn - Vệ sinh lao động cho 1.120 người.
          - Thẩm định hồ sơ cấp sổ lao động cho 95 lao động; ra văn bản thông báo chấp thuận 20 Thoả ước lao động tập thể, 22 Nội quy lao động của các doanh nghiệp. Thẩm định đơn giá tiền lương năm 2010, kế hoạch tiền lương năm 2011 của các Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; thẩm định, thừa nhận thang lương, bảng lương cho 65 Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh. Thẩm định hồ sơ Quyết định cho 728 lao động hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp với tổng kinh phí: 2.583.489.200 đồng.
- Chủ trì, phối hợp cùng các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tư pháp, Công an tỉnh, cục thuế tỉnh xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép Lao động cho 325 lao động nước ngoài đang làm việc tại các DN trên địa bàn tỉnh.
          - Triển khai thực hiện 05 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với 350 người.
- Tư vấn lao động việc làm và học nghề cho trên 6.000 lượt người.
          - Xây dựng và trình UBND tỉnh Quyết định phê duyệt Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 tỉnh Tuyên Quang.
          - Tham mưu UBND xem xét trình Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ nay đến năm 2020 và trình UBND Quyết định ban hành Quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
- Xây dựng nội dung tuyên truyền hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh;
- Hướng dẫn Phòng Lao động TB và XH các huyện, thành phố rà soát nhu cầu học nghề tại các xã điểm xây dựng mô hình nông thôn mới để tổ chức triển khai dạy nghề theo chính sách Quyết định 1956/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh.
          - Kết quả công tác tuyển sinh học nghề năm 2011: 8.015 lao động, đạt 100% trong đó: cao đẳng nghề 215 lao động, trung cấp nghề 1.004 lao động, sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên 6.796 lao động. Nâng tỷ lệ qua đào tạo năm 2011 là 33,1%, trong đó tỷ lệ qua đào tạo nghề 19,4%.
- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2011 với số 145 lớp, 4.900 lao động, kinh phí 7.240 triệu đồng;
- Triển khai 02 lớp dạy nghề thí điểm cho lao động nông thôn tại xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên theo Chỉ đạo của Tổng cục Dạy nghề.   
- Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Trung tâm Dạy nghề huyện Na Hang; nâng cấp Trung tâm Đào tạo - Sát hạch lái xe Tuyên Quang thành Trung tâm Dạy nghề - Sát hạch lái xe Tuyên Quang và hướng dẫn đăng ký hoạt động dạy nghề; Quy chế tổ chức hoạt động dạy nghề của trung tâm, đưa tổng số cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh đến nay là 13 cơ sở đào tạo nghề.
- Phối hợp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Cao đẳng nghề Lilama 1 tổ chức 02 lớp nghiệp vụ sư phạm dạy nghề và 03 lớp kỹ năng dạy nghề cho 123 giảng viên, giáo viên của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

Đ.C

TTDVVL

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!