Hưởng ứng Tuần lễ An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ 2012

Ngày đăng: 21/03/2012 04:00
Lượt xem: 1381
Mặc định Cỡ chữ

Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động -Phòng chống cháy nổ là sự kiện quan trọng hàng năm do Chính phủ phát động từ năm 1999.

         Với phương châm coi con người là vốn quý nhất, chủ đề của Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ lần thứ 14 năm 2012 là: "Xây dựng văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động", nhằm không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và nâng cao sức khoẻ cho người lao động.

  Trong những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế của cả nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ta không ngừng gia tăng, làm tăng nhanh các loại hình doanh nghiệp. Tính đến nay toàn tỉnh có 896 doanh nghiệp, trong đó có khoảng 70 doanh nghiệp khai thác khoáng sản. Các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh đã phát huy được tiềm năng sẵn có của tỉnh như nguồn nguyên vật liệu xây dựng, khoáng sản… Môi trường đầu tư phát triển công nghiệp ngày càng được cải thiện, số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp và sản suất nông nghiệp, khai thác khoáng sản tăng nhanh. An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã có những chuyển biến tiến bộ: Các biện pháp đảm bảo An toàn lao động vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ được chú trọng hơn, chế độ kiểm tra và tự kiểm tra được tăng cường, điều kiện lao động của người lao động được cải thiện. Vì vậy đã hạn chế được tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

  Tuy nhiên trong công tác An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ vẫn còn những hạn chế: Công tác chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành chưa được thường xuyên; việc chấp hành pháp luật lao động của người sử dụng lao động và người lao động có lúc, có nơi còn hạn chế. Hàng năm các vụ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp vẫn xảy ra, đặc biệt là các doanh nghiệp khai thác đá, xây dựng, xây lắp, các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu qủa thấp; việc đầu tư cho công tác An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ ở các doanh nghiệp chưa được đúng mức. Những hạn chế trên đã làm thiệt hại lớn đến tài sản của Nhà nước và của nhân dân.

Để tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động -Phòng chống cháy nổ trong năm 2012 và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 14 diễn ra từ ngày 18/3 đến ngày 24/3 năm 2012. Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố, Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh, các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hợp tác xã cần quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt một số nội dung sau

 1. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức phong phú để phản ảnh kịp thời những điển hình tốt; phổ biến hướng dẫn quy trình quy phạm về An toàn lao động vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ, chú trọng vào các ngành nghề, các doanh nghiệp có nhiều nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để nâng cao nhận thức cho người lao động và người sử dụng lao động. 
           Năm 2012 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đề ra. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung phát triển công nghiệp, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa. Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ban quản lý khu công nghiệp, các cơ quan ban ngành, các doanh nghiệp trong tỉnh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn lao động vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ năm 2012, với phương châm “An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn” tạo nên một khí thế mới trong hoạt động của người lao động, đưa công tác ATVSLĐ-PCCN vào cuộc sống, đồng thời không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, góp phần hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong năm và các năm tiếp theo.
 2. Thủ trưởng các ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố đề cao hơn nữa trách nhiệm quản lý Nhà nước về công tác An toàn lao động, vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nổ, tổ chức chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện công tác bảo hộ lao động, đồng thời có biện pháp xử lý ngăn chặn kịp thời những sai phạm đối với công tác An toàn lao động vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ ở các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và các hợp tác xã trong mọi thành phần kinh tế; đặc biệt chú trọng đến các cơ sở sản xuất có nhiều nguy cơ gây tai nạn lao động, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất.
 3. Các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế phải thực hiện đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 của Bộ Lao động TB và XH, Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn-vệ sinh lao động trong cơ sở. Trước hết các doanh nghiệp tiếp tục kiện toàn bộ máy làm công tác an toàn-vệ sinh lao động và phân định trách nhiệm về công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp. Hàng năm xây dựng kế hoạch sản xuất phải đồng thời xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo hộ lao động theo 5 nội dung: Các biện pháp về kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ; các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh và cải thiện điều kiện làm việc; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; chăm sóc sức khỏe cho người lao động; phòng ngừa bệnh nghề nghiệp và tuyên truyền giáo dục huấn luyện về bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ cho người lao động.
4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về công tác ATVSLĐ-PCCN ở các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp có sử dụng các máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, cháy nổ; doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có nhiều yếu tố nguy hiểm, có hại để rút kinh nghiệm và chấn chỉnh kịp thời những sai phạm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Tin cùng chuyên mục