Thông báo tổ chức phiên giao dịch việc làm huyện Lâm Bình năm 2020

Ngày đăng: 30/09/2020 15:08
Lượt xem: 156
Mặc định Cỡ chữ

Ban tổ chức trân trọng kính mời người lao động, ĐVTN, HSSV và các đơn vị, doanh nghiệp tham gia Phiên GDVL huyện Lâm Bình. Khai mạc 8h00, ngày 11/10/2020 tại trường THPT Lâm Bình, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình. Chi tiết liên hệ sđt: 0972.811.830 hoặc truy cập website: vieclamtuyenquang.net

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt chương trình Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2020; Quyết định số 318/QĐ-SLĐTBXH ngày 31/12/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 45-CTPH/ĐTN-SLĐTB&XH ngày 23/5/2017 giữa Tỉnh Đoàn Tuyên Quang với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 - 2020; Kế hoạch số 05/KH-SLĐTBXH ngày 16/01/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức các Phiên giao dịch, Ngày hội việc làm việc làm năm 2020;

Nhằm giải quyết, tạo việc làm cho người lao động; học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp; đoàn viên, hội viên thuộc các tổ chức chính trị - xã hội; lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tạo điều kiện, giúp đỡ các xã trên địa bàn huyện hoàn thành Bộ tiêu chí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

1. Mục đích

- Tổ chức Phiên giao dịch việc làm nhằm thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường nhận thức của các tổ chức, cá nhân về lao động, việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động.

- Các đơn vị, doanh nghiệp; các trường chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông qua Phiên giao dịch việc làm tổ chức tư vấn, tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề theo chức năng nhiệm vụ và nhu cầu của đơn vị.

- Tạo cơ hội cho người lao động được tiếp cận đầy đủ thông tin về thị trường lao động hiện nay. Trực tiếp tìm hiểu, trao đổi, tham gia phỏng vấn cùng với các đơn vị, doanh nghiệp; các trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp về vị trí việc làm trong nước, xuất khẩu lao động, chế độ lương, thưởng, ngành nghề đào tạo khi đi làm việc hoặc tham gia học nghề.

- Thông qua Website: vieclamtuyenquang.net; vltuyenquang.vieclamvietnam.gov.vn, hệ thống máy tra cứu thông tin và các tư vấn viên tuyển dụng, tuyển sinh của các đơn vị, doanh nghiệp, các trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ giúp người lao động tìm được việc làm hoặc tham gia học nghề phù hợp với trình độ, sức khỏe, giới tính, nâng cao thu nhập ổn định đời sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Thời gian: 01 ngày, khai mạc 8h00 chủ nhật, ngày 11/10/2020.

3. Địa điểm:

- Tại Trường Trung học phổ thông Lâm Bình.

- Địa chỉ: Thôn Bản Kè, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Chi tiết liên hệ sđt: 0972.811.830 hoặc truy cập website: vieclamtuyenquang.net

Tệp đính kèm Tải về

TTDVVL

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!