Kỷ niệm trọng thể 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Ngày đăng: 19/08/2010 04:30
Lượt xem: 1245
Mặc định Cỡ chữ

Sáng 29/4, tại Hà Nội, Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2010).

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Hà Nội, các  Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại biểu lão thành cách mạng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động, đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô và các vị khách trong Đoàn ngoại giao tại Việt Nam ... đã dự buổi mít tinh trong thể này.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Chiến thắng 30/4/1975 là trang sử hào hùng, là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc ta. Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã góp phần cổ vũ các dân tộc trên thế giới kiên cường giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội, tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp chống chủ nghĩa đế quốc, công cuộc giải phóng dân tộc, giải phóng con người.

Chủ tịch nước bày tỏ: Có được thành quả ngày hôm nay, chúng ta thành kính tưởng nhớ và đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tưởng nhớ các vị lãnh đạo tiền bối của Đảng, của dân tộc; tưởng nhớ hàng triệu đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chúng ta mãi mãi biết ơn các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và gia đình có công với nước, các cựu chiến binh, thanh niên xung phong và đồng bào ở mọi miền đất nước đã cống hiến xương máu, công sức và tài sản cho cuộc kháng chiến cứu nước, lập nhiều chiến công oanh liệt, viết nên trang sử hào hùng Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Thắng lợi vĩ đại mùa Xuân năm 1975 còn là thắng lợi của tình hữu nghị và đoàn kết quốc tế. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Liên Xô, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cu Ba, các nước anh em, các phong trào quốc tế đoàn kết với nhân dân Việt Nam và bầu bạn khắp năm châu đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến cứu nước.

Nhân dân Việt Nam ghi nhớ tấm lòng của nhân dân các nước, trong đó có cả nhân dân Mỹ, đã thể hiện sự đồng cảm và có nhiều hành động thiết thực giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh ở Việt Nam.

35 năm đã đi qua nhưng hậu quả của chiến tranh để lại còn rất nặng nề. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nguyện làm tất cả những gì cần thiết và có thể để giảm nhẹ đau thương cho những người bị tàn phế và bệnh tật, những người bị nhiễm chất độc hóa học trong cuộc chiến tranh vừa qua.

Chủ tịch nước nêu rõ, kinh nghiệm thực tiễn đã cho chúng ta bài học sâu sắc rằng nhân tố quyết định để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng trong thời kỳ mới là tích cực đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động bộ máy Đảng và Nhà nước, đảm bảo bộ máy công quyền trong sạch, vững mạnh với đội ngũ cán bộ có đẩy đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới; kiên quyết đẩy lùi và ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác đồng thời ra sức rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, trở thành sinh hoạt tư tưởng tự giác, thường xuyên trong các tổ chức Đảng, trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Từ tháng 4 lịch sử này, Đảng ta bắt đầu tiến hành Đại hội Đảng các cấp và chuẩn bị tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Đó là một cuộc sinh hoạt chính trị to lớn, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội. Do đó, nhiệm vụ hàng đầu là phải phát huy mạnh mẽ dân chủ, tập trung cao độ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân để tổng kết những bài học của 25 năm Đổi Mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, tiếp tục khẳng định mục tiêu và con đường XHCN, làm sáng tỏ thêm các quan điểm, bổ sung phương hướng đổi mới và phát triển đất nước trong thời kỳ mới, đề ra các giải pháp xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiện toàn cơ quan lãnh đạo các cấp bộ Đảng…

Chủ tịch nước tin tưởng, với sức mạnh và truyền thống đoàn kết của Đảng, của toàn dân tộc, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, tạo ra thời cơ mới và sức mạnh to lớn để nhân dân ta thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Chủ tịch nước mong muốn, đồng bào, chiến sỹ cả nước gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước cùng với những giá trị bền vững của văn hóa Việt Nam vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

(Theo chinhphu.vn)

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!