Hội nghị tập huấn về chính sách Bảo hiểm thất nghiệp

Ngày đăng: 27/03/2013 08:48
Lượt xem: 248
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 21 tháng 3 năm 2013, Cục Việc làm phối hợp với Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) tổ chức hội nghị về chính sách Bảo hiểm thất nghiệp. Đến dự hội nghị có Ông Nguyễn Đại Đồng Cục Trưởng Cục Việc làm, Ông Lê Quang Trung phó Cục trưởng Cục Việc làm, đại diện Tổ chức lao động quốc tế, lãnh đạo 63 Sở LĐTBXH, trưởng phòng việc làm, và lãnh đạo 63Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở LĐTBXH.

 

Nội dung Hội nghị tập chung đánh giá những kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, những vấn đề đặt ra trong thời gian tới và những quy định mới về Bảo hiểm thất nghiệp.

            Tại Hội nghị, Ông Lê Quang Trung, Phó Cục trưởng Cục Việc làm đã nhấn mạnh những nội dung mới về bảo hiểm thất nghiệp. Ngày 01 tháng 3 năm 2013, Bộ trưởng BộLao động- Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 04/2013/TT- BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung  một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng10 năm 2010 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Xã hội về bảo hiểm thất nghiệp và có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2013 với nộidung chủ yếu sau:

         Một là: Quy định cụ thể người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp: là người có tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đó đóng bảo hiểm thất nghiệp, tháng liền kề bao gồm cả thời gian sau:

         - Người lao động có các tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương, tiền công tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm Xã hội.

         - Người lao động có các tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đó giao kết theo quy định của pháp luật không hưởng tiền lương, tiền công tháng tại đơn vị.

         Hai là: Quy định ngày mà người lao động được xác định là có việc làm: Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật; đối với trường hợp người có quyết định tuyển dụng (đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc) thì ngày có việc làm  được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng; chủ hộkinh doanh, cá nhân kinh doanh có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơquan có thẩm quyền cấp thì đối với ngành nghề kinh doanh không điều kiện ngàycó việc làm đối với chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là ngày ghi trong giấychứng nhận đăng ký kinh doanh và đối với ngành nghề chỉ kinh doanh các ngànhnghề có điều kiện ngày có việc làm đối với chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinhdoanh là ngày đáp ứng đủ các điều kiện để hoạt động kinh doanh.

         Riêng đối với người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự thì ngày mà người lao độngđược xác định thực hiện nghĩa vụ quân sự là ngày người lao động nhập ngũ.

         Ba là: Đăng ký thất nghiệp: Quy định trongthời hạn 3 tháng kể từ ngày người laođộng bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồnglao động hoặc hợp đồng làm việc, nếungười lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì ngườilao động phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trướckhi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đểđăng ký thất nghiệp. Trường hợp người lao động có nhu cầu đăng ký thất nghiệp tạiTrung tâm Giới thiệu việc làm không phải là nơi đã làm việc trước khi bị mất việclàm hoặc chấm dứt hợp đồng lao độnghoặc hợp đồng làm việc thì khi đăng ký thấtnghiệp phải có xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp của Trung tâm Giới thiệuviệc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao độnghoặc hợp đồng làm việc.

         Thời hạn 3 tháng nêu trên được tính theo tháng dương lịch và được tính từ ngàyngười lao động mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làmviệc đến ngày đó của 3 tháng sau. Nếu tháng kết thúc thời hạn không có ngàytương ứng thì thời hạn kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng đó.

         Người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồnglàm việc trước ngày 15 tháng 1 năm 2013 mà đến ngày 15 tháng 1 năm 2013 vẫnđang trong thời hạn 7 ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều34 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP nhưng chưa đăng ký thất nghiệp thì được thựchiện đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm trong thời hạn 3tháng kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồnglàm việc.

         Bốn là: Tư vấn, giới thiệu việc làm: khi đăng ký thất nghiệp, người lao động cótrách nhiệm ghi rõ nhu cầu tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề trong bảnĐăng ký thất nghiệp. Trung tâm Giới thiệu việc làm tổ chức thực hiện tư vấn, giớithiệu việc làm miễn phí cho người lao động ngay khi người lao động đến đăng kýthất nghiệp. Kinh phí cho hoạt động tư vấn,giới thiệu việc làm cho người lao độngtrong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tàichính.

         Năm là: Quy định về không hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề: Sau 2ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu trả kết quả, nếu ngườilao động không đến nhận quyết định hưởng trợcấp thất nghiệp hoặc quyết định hỗtrợ học nghề thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc hỗtrợ học nghề. Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm trình Giám đốc SởLao động – Thương binh và Xã hội ký, ban hành quyết định về việc hủy quyết địnhhưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc quyết định về việc hủy quyết định hỗ trợ học nghềcủa người lao động. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao độngtrong trường hợp hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được cộng dồn theoquy định tại Điều 21 Nghị định 127/2008/NĐ-CP.

         Đối với những trường hợp người lao động đó nhận quyết định hưởng trợ cấp thấtnghiệp nhưng chưa nhận trợ cấp thất nghiệp mà không có nhu cầu nhận trợ cấp thấtnghiệp để cộng dồn thời gian tham gia bảohiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều21 Nghị định 127/2008/NĐ-CP thì người lao động làm đơn đề nghị không hưởng trợcấp thất nghiệp theo mẫu số 24 banhành kèm theo Thông tư này. Trung tâm Giớithiệu việc làm có trách nhiệm dự thảo Quyết định về việc hủy quyết định hưởngtrợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 22 ban hành kèm theo Thông tư này và trình Giámđốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ký, ban hành.

         Sáu là: Chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp:Trong thời gian đang hưởng trợ cấp thấtnghiệp, người lao động có nhu cầu chuyển hưởng đến tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương khác để tiếp tục hưởng trợ cấpthất nghiệp thì phải làm đơn đề nghịchuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫusố 11 ban hành kèm theo Thông tư này vàgửi Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệpcó trách nhiệm giới thiệu chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đề nghị của ngườilao động kèm theo bản sao quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định hỗtrợ học nghề (nếu có); bản chụp các bản thông báo về việc tìm kiếm việc làm,quyết định tạm dừng và tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có) và thông báobằng văn bản với Bảo hiểm Xã hội tỉnh về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thấtnghiệp của người lao động đó.

          Trong thời hạn 10 ngày tính theo ngày làm việckể từ ngày người lao độngnhận giấy giới thiệu chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp,người lao động phải nộpgiấy giới thiệu chuyển hưởng và các giấy tờ nêu trên đến Trung tâm Giới thiệuviệc làm nơi chuyển đến để Trung tâm Giới thiệu việc làm đề nghị Bảo hiểm Xã hộitỉnh tiếp tục thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp (kèm theo bản sao quyếtđịnh hưởng trợ cấp thất nghiệp) và thực hiện các chế độ đối với người lao độngtheo quy định. Giấy giới thiệu chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiệntheo mẫu số 12 ban hành kèm theo Thông tư này. Bỏ quy định chuyển hưởng bảo hiểmthất nghiệp trước khi người lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

         Bảy là: Thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm: Hằng tháng, trong thờigian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm Giớithiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp để thông báo về việc tìm kiếmviệc làm, trừ các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị ốmđau, thai sản thì phải có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện hoặc cấp tươngđương trở lên; người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tai nạn thì phảicó giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện hoặc cấp tương đương trở lên hoặc xácnhận của cảnh sát giao thông đối với trường hợp bị tai nạn giao thông; do thiêntai, dịch họa thì phải có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Xã theo đơnđề nghị của người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

         Các trường hợp không trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nêu trên, chậmnhất 3 ngày tính theo ngày làm việc sau ngày thông báo về việc tìm việc làmtheo quy định thì người lao động phải gửi giấy tờ theo quy định nêu trên đếnTrung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửitheo đường bưu điện thì tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện.

         Khi thực hiện việc thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định, người laođộng phải cầm theo quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp và tờ thông tinnêu trên để Trung tâm xác nhận về việc thông báo của người lao động. Nếu bị thấtlạc tờ thông tin về việc thông báo tìm kiếm việc làm thì người lao động phải đềnghị Trung tâm Giới thiệu việc làm cấp lại để theo dõi.  

         Tám là: Trách nhiệm của Bảo hiểm Xã hội tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương: hằngnăm thông báo cho từng người lao động về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp của ngườilao động; thực hiện việc chốt và trả sổ bảo hiểm Xã hội hoặc bản xác nhận về việcđóng bảo hiểm thất nghiệp cho ngườilao động chậm nhất trong 5 ngày tính theongày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu;  tổ chức chi trả trợ cấp thấtnghiệp hằng tháng, trợ cấp một lần cho người lao động trong thời hạn 5 ngày,tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp,không thực hiện việc chi trả theo đúng thời gian hoặc từ chối yêu cầu chi trảcác chế độ bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định của pháp luật thì phải cóvăn bản thông báo cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và người lao động biết,nêu rõ lý do theo mẫusố 26 ban hành kèm theo Thông tư này.

         Chín là: Trách nhiệm của người sử dụng lao động:Bảo quản hồ sơ tham gia bảo hiểmthất nghiệp và cung cấp thông tin cho ngườilao động về việc đóng bảo hiểm thấtnghiệp sau 2 ngày tính theo ngày làm việc,kể từ ngày người lao động yêu cầu;thông báo với Trung tâm Giới thiệu việc làm tại địa phương về số lao động đanglàm việc tại thời điểm ngày 01 thông 5 năm2013 theo mẫu số 27 ban hành kèm theoThông tư này trong thời hạn 30 ngày kể từthời điểm nêu trên. Đối với các đơn vịthành lập sau ngày 15 thông 4 năm 2013thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngàythành lập phải thông báo về Trung tâm Giới thiệu việc làm số lao động làm việctại đơn vị theo mẫu số 27 ban hành kèm theoThông tư này.

         Trước ngày 25 hằng tháng người sử dụnglao động phải thông báo với Trung tâm Giới thiệu việc làm tại địa phương về tình hình biến động lao động làm việc tại đơnvị (tính từ ngày 20 thông trước đếnngày 20 của thông thông báo) theo mẫu số 28ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp, người sử dụng lao động giảm từ 50lao động trở lên thì phải thông báo ngay với Trung tâm Giới thiệu việc làm địaphương sở tại để tư vấn, hỗ trợ kịp thời nhằm thực hiện đúng quy định pháp luật.Cấpthẻ bảo hiểm y tế và giải quyết quyềnlợi về bảo hiểm y tế cho người hưởng chế độbảo hiểm thất nghiệp.

 

                                                                                                                                                                                

Theo Vieclamvietnam.gov.vn

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!