Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3

Ngày đăng: 11/07/2016 01:48
Lượt xem: 3931
Mặc định Cỡ chữ

Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh tỉnh vừa tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 68 cán bộ thuộc đối tượng 3 đang công tác trong các cơ quan, tổ chức của nhà nước; tổ chức chính trị, chính trị - xã hội của tỉnh.

 

               Đồng chí đại tá Trần Anh Du, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự.

               Tham gia lớp bồi dưỡng các học viên được học tập, nghiên cứu về: Đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về quốc phòng và an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm, đường lối của Đảng về Dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia; Một số vấn đề xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện... Kết quả kiểm tra viết thu hoạch 100% học viên đạt khá, giỏi; trong đó có 62% đạt giỏi.

 

                                                                                                                                                                       Nguồn: baotuyenquang.com.vn

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!