Thông báo kết quả đợt tuyển dụng làm việc tại Công ty Nissei Việt Nam ngày 13/10/2010

Ngày đăng: 28/10/2010 03:19
Lượt xem: 1041
Mặc định Cỡ chữ

DANH SÁCH CÔNG NHÂN TUYÊN QUANG
STT Hä tªn
Ngµy sinh
§Þa chØ CMTND Ghi chú
1 Nguyễn Thị Hương 10/9/1985 Xóm 2, Tràng Đà, TP Tuyên Quang Trung tâm GTVL  
2 Nguyễn Thị Xuân 10/13/1992 Xóm 1, Trung Môn, Yên Sơn Trung tâm GTVL  
3 Đặng Thị Thúy 1/20/1992 Xóm 17, Lăng Quán, Yên Sơn Trung tâm GTVL  
4 Đặng Thị Thu 2/27/1992 Xóm 17, Lăng Quán, Yên Sơn Trung tâm GTVL  
5 Đặng Ngọc Thi 10/28/1985 Xóm 17, Lăng Quán, Yên Sơn Trung tâm GTVL  
6 Hoàng Thị Lệ Thu 10/3/1990 Thôn 11, Nhân Mục, Hàm Yên Trung tâm GTVL  
7 Nông Thị Hiền 11/26/1986 Tổ 14, Tân Hà, TP Tuyên Quang Trung tâm GTVL  
8 Vũ Thị Minh Tâm 7/27/1992 Xóm Viên Châu, Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang Trung tâm GTVL  
9 Phan Thị Xuân 5/13/1989 Sông Lô 9, An Tường, TP Tuyên Quang Trung tâm GTVL  
10 Trần Thị Huế 4/24/1991 Lục Mùn, Phúc Ninh, Yên Sơn Trung tâm GTVL  
11 Nguyễn Thị Hường 4/10/1991 Thắng Quân, Yên Sơn, Tuyên Quang Trung tâm GTVL  
12 Lương Thị Xuân 20/101991 Thắng Quân, Yên Sơn, Tuyên Quang Trung tâm GTVL  
13 Nguyễn Thị Vinh 5/4/1991 Thắng Quân, Yên Sơn, Tuyên Quang Trung tâm GTVL  
14 Nguyễn Thị Thanh Huyền 9/7/1987 Trường Thi, An Khang, Tuyên Quang Trung tâm GTVL  
15 Lưu Thị Lý 1/25/1990 Kim Phú, Yên Sơn, Tuyên Quang Trung tâm GTVL  
16 Phan Thị Oanh 5/16/1992 Khe Cua, Đội Cấn, TP Tuyên Quang Trung tâm GTVL  
17 Nguyễn Thị Hương 2/25/1985 Sơn Dương, Tuyên Quang Trung tâm GTVL  
18 Hà Thị Huyền 9/12/1991 Sông Lô 8, An Tường, TP Tuyên Quang Trung tâm GTVL  
19 Lâm Thị Sinh 14/5/1992 Thắng Quân - Thắng Quân - Yên Sơn Trung tâm GTVL  
20 Nông Thị Như Quỳnh 2/1/1985 Xóm 4 - Trung Môn - Yên Sơn - TQ Trung tâm GTVL  
21 Bùi Thị Kiên 21/8/1990 Yên Xá - Ý Yên - Nam Định Trung tâm GTVL  
22 Trần Thị Anh 10/6/1991 Sơn Dương, Tuyên Quang    
23 Lý Thị Nhi 5/2/1992 Nhân Mục, Hàm Yên, Tuyên Quang    
24 Phan Thị Lệ 1/27/1992 Thượng Ấm, Sơn Dương, Tuyên Quang    
25 Nguyễn Thị Út Năm 10/21/1992 Thượng Ấm, Sơn Dương, Tuyên Quang    
26 Lưu Thị Trang 2/20/1988 Thắng Quân, Yên Sơn, Tuyên Quang    
27 Bế Thị Khiêm 10/1/1988 Kim Phú, Yên Sơn, Tuyên Quang    
28 Bùi Thị Xuân 6/16/1992 Nhữ Khê, Yên Sơn, Tuyên Quang    
29 Hoàng Thị Nga 12/19/1992 Na Hang, Tuyên Quang    
30 Lâm Thị Mỹ Phẩm 9/16/1984 chưa có hồ sơ    
31 Lưu Thị Hương 1/8/1991 Kiến Thiết, Yên Sơn, Tuyên Quang    
32 Phùng Thị Thương 3/8/1989 An Khang, Tuyên Quang    
33 Trần Thị Hằng 10/10/1992 Phúc Ninh, Yên Sơn, Tuyên Quang    
34 Cồ Thị Dung 6/20/1983 Sầm Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang    
35 Tướng Thị Song 12/23/1990 Yên Sơn, Tuyên Quang    
36 Nguyễn Thị Tám 4/19/1991 chưa có hồ sơ    
37 Ma Thị Phấn 10/1/1988 chưa có hồ sơ    
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!