Mức trợ cấp thất nghiệp

Ngày đăng: 08/10/2010 12:01
Lượt xem: 1931
Mặc định Cỡ chữ

Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng được quy định như thế nào ?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!