Trợ cấp thất nghiệp có được uỷ quyền cho người khác nhận hay không ?

Ngày đăng: 08/10/2010 12:02
Lượt xem: 2712
Mặc định Cỡ chữ

Trợ cấp thất nghiệp trả trực tiếp cho cho người thất nghiệp hay có được uỷ quyền cho người khác nhận hay không ?

 

Tại khoản 1 Điều 16 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP quy định trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền hằng tháng được trả cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi bị thất nghiệp có đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp hoặc người được uỷ quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định này.

Tại khoản 4 Điều 7 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP quy định quyền của người lao động được uỷ quyền cho người khác nhận trợ cấp thất nghiệp hằng tháng.

Như vậy, người thất nghiệp được uỷ quyền cho người khác nhận trợ cấp thất nghiệp hằng tháng.

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!