Người lao động làm việc tại 2 doanh nghiệp 16 tháng có được hưởng BHTN không?

Ngày đăng: 08/10/2010 12:02
Lượt xem: 2114
Mặc định Cỡ chữ

Trường hợp, Ông Đỗ Công Minh làm việc tại 2 doanh nghiệp (doanh nghiệp A là 10 tháng, doanh nghiệp B là 6 tháng) với tổng thời gian là 16 tháng trong vòng hai mươi bốn tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định thì có đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp hay không?

 

Theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì trường hợp Ông Đỗ Công Minh có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp với tổng thời gian là 16 tháng trong vòng hai mươi bốn tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động ở 2 doanh nghiệp nêu trên và đã đăng ký với phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Giới thiệu việc làm khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động; chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký với phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Giới thiệu việc làm thì đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp.


Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!