Điều kiện để được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Ngày đăng: 08/10/2010 12:03
Lượt xem: 2211
Mặc định Cỡ chữ

Để được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp người thất nghiệp phải có các điều kiện gì?

Theo quy định tại điều 15 của nghị định số 127/2008/NĐ-CP, tiết 3.1 điểm 3 mục III của thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH và thông tư số 34/2009/TT-BLĐTBXH thì người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:
1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong vòng hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
2. Đã đăng ký với phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Giới thiệu việc làm khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký với phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quy định tại khoản 2 nêu trên

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!