KẾT QUẢ PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM

Ngày đăng: 08/10/2010 12:21
Lượt xem: 1643
Mặc định Cỡ chữ

KẾT QUẢ PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM KỲ 2 Tháng 9/2010

Ngày 20/9/2010

1. Tổng số Doanh nghiệp tham gia: 78 Đơn vị

2. Kết thúc Phiên giao dịch việc làm (17 giờ 00 ngày 20/9/2010) đã có 1.621 lao động được phỏng vấn, cụ thể :

Trong đó :

- Tổng số lao động được tiếp nhận hồ sơ : 769 người.

- Tổng số lao động được hẹn phỏng vấn lần II :  316 người.

- Tổng số lao động được tuyển dụng : 536 người.

Chia theo trình độ:

+ Lao động có trình độ ĐH : 172 người.

+ Lao động có trình độ CĐ : 126 người.

+ Lao động có trình độ TC, CNKT : 196 người.

+ Lao động phổ thông : 42 người.

* Tổng số Doanh nghiệp đăng ký tham gia phiên ngày 10/10/2010 : 19 DN

* Tổng số Doanh nghiệp đăng ký tham gia phiên ngày 20/10/2010 : 18 DN

* Tổng số người lao động đến phiên giao dịch : 2.500 người (ước tính)

 ------------------------------------------------

KẾT QUẢ PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM TẠI HUYỆN THANH TRÌ

Ngày 12/9/2010

1. Tổng số Doanh nghiệp tham gia: 80 Đơn vị

2. Kết thúc Phiên giao dịch việc làm (16 giờ 00 ngày 12/9/2010) đã có 977 lao động được phỏng vấn, cụ thể :

Trong đó :

- Tổng số lao động được tiếp nhận hồ sơ : 512 người.

- Tổng số lao động được hẹn phỏng vấn lần II :  184 người.

- Tổng số lao động được tuyển dụng : 281 người.

Chia theo trình độ:

+ Lao động có trình độ ĐH : 137 người.

+ Lao động có trình độ CĐ : 95 người.

+ Lao động có trình độ TC, CNKT : 34 người.

+ Lao động phổ thông : 15 người.

* Tổng số Doanh nghiệp đăng ký tham gia phiên ngày 20/09/2010 : 12 DN

* Tổng số Doanh nghiệp đăng ký tham gia phiên ngày 10/10/2010 : 15 DN

* Tổng số người lao động đến phiên giao dịch trên: 1.300 người (ước tính)

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!