PHÒNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Ngày đăng: 13/10/2010 02:34
Lượt xem: 2375
Mặc định Cỡ chữ

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ & NHIỆM VỤ

+ CÁC CHUYÊN VIÊN
- Lưu Thị Hải Yến
- Phạm Thu Hường
- Nguyễn Thanh Thủy
- Nông Thị Linh Trang
- Lê Thị Thu Thủy
- Lê Tùng
+ CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ :
- Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, phụ trách địa bàn các thành phố, huyện, xã…
- Tổ chức, tiếp nhận hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp, xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định;
- Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;
- Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức dạy nghề phù hợp cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp ;
 - Thực hiện các biện pháp để hỗ trợ việc làm, học nghề đối với người lao động bị thất nghiệp trên địa bàn;
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định;
- Phối hợp với các phòng thuộc Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

+ ĐIỆN THOẠI : 027. 3 818 239

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!