Phòng Hành Chính - Tổng hợp

Ngày đăng: 13/10/2010 02:42
Lượt xem: 164
Mặc định Cỡ chữ

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ & NHIỆM VỤ

I. CÁC CHUYÊN VIÊN:
- Đỗ Thị Lan Anh: Kế toán
- Lý Thị Kết: Văn Thư - Lưu trữ
- Nguyễn Thị Hồng Nhung: Thủ quỹ - Thủ kho
- Tống Ngọc Linh:Lái xe
II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Thực hiện công tác văn thư, kho quỹ, bảo vệ cơ quan, văn phòng, quản lý tài chính và tài sản công với các nhiệm vụ sau:

Quản lý và tổ chức các hoạt động vè văn thư,hành chính, văn phòng

Quản lý và bảo vệ tài sản công của đơn vị. Lập dự toán, lên kế hoạch mua sắm bổ sung; sửa chữa, nâng cấp, thanh lý trang thiết bị nhằm đáp ứng các yêu cầu hoạt động của Trung tâm.

Xây dựng dự toán kinh phí hàng năm, tiếp nhận , hạch toán kế toán và thanh, quyết toán kinh phí từ các nguồn của đơn vị và từ ngân sách nhà nước hỗ trợ cho đơn vị theo quy định.

Đảm bảo hậu cần,tài chính cho các hoạt động của đơn vị

Quản lý đội ngũ viên chức, lao động hợp đồng thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh và làm việc tại Trung tâm

Thực hiện công việc khác của đơn vị.
 
+ ĐIỆN THOẠI : 027 3 822215

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!