PHÒNG ĐÀO TẠO NGHỀ

Ngày đăng: 13/10/2010 02:43
Lượt xem: 1880
Mặc định Cỡ chữ

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ & NHIỆM VỤ

+ CÁC CHUYÊN VIÊN:
   - Nguyễn Xuân Dũng
+ CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ :
- Tham mưu, đề xuất với Giám đốc về phương hướng tổ chức dạy nghề gắn với giải quyết việc làm;
- Tư vấn về học nghề cho người lao động;
- Thực hiện công tác chiêu sinh, tổ chức các lớp dạy nghề tại Trung tâm hoặc liên kết với các cơ sở đào tạo khác;
- Thực hiện việc quản lý nội dung chương trình đào tạo, quản lý quá trình dạy và học theo đúng các quy định của Tổng cục dạy nghề, đảm bảo chất lượng đào tạo của Trung tâm;
- Thực hiện việc quản lý học viên trong thời gian lên lớp;
- Quản lý tốt các trang thiết bị dạy nghề được giao;
- Phối hợp với các phòng thuộc Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

+ ĐIỆN THOẠI : 027 3 822 215

CÁC BỘ MÔN DẠY NGHỀ

- Sửa chữa máy nông nghiệp

- May

- Mây giăng đan

- Điện tử

- Cơ khí

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!