Thông báo tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản khóa 9 Năm 2020

Ngày đăng: 02/10/2020 10:54
Lượt xem: 82
Mặc định Cỡ chữ

Căn cứ Văn bản số1495/QLLĐNN-NBCAĐNA ngày10 tháng 9 năm 2020 của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản khóa 9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thông báo đến xã, phường, thị trấn trên các phương tiện thông tin đại chúng để người lao động biết và đăng ký dự tuyển điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản. (có Văn bản số 1495/QLLĐNN-NBCAĐNA của Cục Quản lý lao động ngoài nước gửi kèm) Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

Tệp đính kèm Tải về

TTDVVL

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!